iTProeurope.com

Deliver iT resources for european IT Professional to explore and improve new generation of Microsoft IT solutions


SYSTEM CENTER DPM & HP PROLIANT DPSS
Ta reda på hur du kan reducera komplexiteten och förbättra funktionsdugligheten på din säkerhetskopiering samt dina återvinnings- och dataskyddstjänster genom att kombinera System Center Data Protection Manager och HP Proliant Data Protection Storage Server

"Denna specialutgåva siktar på att ge dig en djupare insikt i System Center Data Protection Manager och HP Proliant Data Protection Storage Server, två kombinerade lösningar som erbjuder några av de mest avancerade säkerhetskopieringarna samt återvinnings- och dataskyddstjänsterna på marknaden "
Sabine Terrey – Redaktionschef på IT Media Group

Strategiska och tekniska mål för denna specialupplaga:
Denna 24-sidiga upplaga visar dig inte bara hur du implementerar en total säkerhetskopiering samt totala återvinnings- och dataskyddstjänster, utan förklarar även hur du perfekt införlivar DPM in i en existerande omgivning för Windows server (Windows server, Active Directory, Microsoft Windows Storage Server 2003), medan du på ett praktiskt sätt tillgår arbetet av DPM med HP Proliant Data Protection Storage Server. Slutligen kommer du att lära dig om alla infrastrukturkrav att ha i åtanke, samt få tillgång till en detaljerad guide som beskriver hur du implementerar dessa lösningar …
Ladda ner denna specialupplaga nu!


Denna specialupplaga är publicerad i samarbete med


  
About | Contact | Informatique Copyright IT PRO EUROPE 2011